Ako vyhľadávať

Máte dve možnosti ako vyhľadať požadovaný produkt. V našom príklade Vám predvedieme obidve možnosti. V našom príklade vyhľadávame produkty na automobil:

“Model: Škoda >>> Typ: Fabia >>>> Rok výroby: 2009 >>> Sortiment : Ťažné zariadenie / potom Strešný nosič”


Možnosť číslo 1. : KLASICKÉ VYHĽADÁVANIE

Jedná sa o najpoužívanejší spôsob vyhľadávania. Výhodou tohoto spôsobu je, že vyhľadaný produk je presne na daný typ vozidla, presného roku výroby.

1) V ľavom stĺpci stránky nájdete filter na vyhľadávanie

Krok 1

2) Vyberte značku automobilu ( v našom príklade Škoda)

Krok 2

3) Vyberte model automobilu ( v našom príklade Fabia)

Krok 3

4) Vyberte rok výroby ( v našom príklade 2009)

Krok 4

5) Vyberte požadovaný sortiment ( v našom príklade “Ťažné zariadenie”)

Krok 5

6) Po vyhladaní, filter upravujeme zmenou alebo odstránením jednotlivých položiek

Krok 6
 

7) Výsledok vyhľadávania – podľa kritérii vyhľadávania výsledkom vyhľadávania sú všetky ťažné zariadenia pre vozidlo Škoda Fabia rok výroby 2009.


Možnosť číslo 2. : FULTEXTOVÉ

Výhodou tohoto spôsobu vyhľadávania je to, že výsledok vyhľadávania sú všetky produkty, ktoré obsahujú hľadaný výraz (Fabia). Pomocou scroll boxu môžete vyhľadávanie ohraničiť len na určitý sortiment

1) možnosť - Do okienka pre FULTEX vpíšte hľadaný výraz

Možnosť 1

2) možnosť - Do okienka pre FULTEX vpíšte hľadaný výraz a pomocou scroll boxu obmedzte hľadanie na požadovaný sortiment

Možnosť 2

Prajeme Vám príjemné nakupovanie

Tím TAZAR GROUP s.r.o.